NELER YAPTIK

NELER YAPTIK

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özeti

Değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz,

Arkamızda bıraktığımız bu eğitim öğretim döneminde okulumuzda yapılan bazı çalışmalardan örnekler vererek kısa bir özet yapmak istiyorum.

Öncelikle okul kültürümüzü geliştiren bir yıl tamamladık. Okulumuzun mutlu, demokratik, araştıran, empati kuran, gelişen ve geliştiren iklimine katkı yaptık. Yapılan çalışmaların çok küçük bir özetini yaptığımı burada yazılanların dışında pekçok eğitsel ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğünü söyleyebirim.

Şimdi bu faaliyetlerimizi bazı başlıklarla gözden geçirelim.

 

LGS Çalışmaları

Okulumuz yıllardır mezun olan öğrencilerini en güzel ve köklü liselere yerleştirmesiyle ünlüdür. Lise giriş Sınavı tekrarı olmaması dolayısıyla telafisi olmayan bir sınavdır. O sebeple hazırlığının da dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. LGS sadece  8. Sınıfta çalışmakla kazanılabilecek bir sınav değildir. Okulumuzda 5. Sınıftan itibaren yürütülen  dikkatli akademik süreç LGS sınavına da büyük katkı sağlamaktadır. Öncelikle okuma yazma becerisi, matematik becerisi küçük sınıflardan itibaren geliştirilir. Nitelikli soruların nasıl çözüleceği küçük sınıflardan itibaren öğrencilere öğretilir. 8. Sınıfa gelindiğinde  çok yoğun bir çalışma ve etüt program uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin birebir takipleri yapılarak ders ders eksikleri kapatılmak için gerekli çalışmalar yapılır. Gerek genel gerekse ders ders yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerimiz gerçek sınava güçlü bir şekilde hazırlanır.Yerleştirme ve tercih  aşamasında da doğru yönlendirmeler yapılır.

Bu seneki öğrencilerimiz de son derece başarılı bir şekilde sınavlarını tamamaladılar.  Yukarıda bahsettiğim çalışmalar sonucunda;

Öğrencilerimizi; Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi, Nabi Avcı Fen Lisesi, Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi gibi okullara yerleştirdik. Bu sene LGS ye hazırladığımız  öğrencilerin yarıya yakını ilk % 3 içinde sıralandı. Öğrencilerimiz sınav puanlarıyla İstanbul’ un en başarılı okullarına yerleşti.

 

e-twening çalışmaları:

1. Değerlerime Değer Kat projesi

Ders kazanımları ile değerler eğitimini harmanlayan projemizde, toplumsal hayata hazır, duygusal olarak güçlü, irade bakımından güçlü  öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Web 2.0 araçlarını kullanarak saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımseverlik, doğruluk, empati ve sevgi gibi değerleri tanıtarak  öğrencilerimize kazandırdık.

2. Zero Wast, Zero Lost  projesi

Sıfır atık Sıfır kayıp projesiyle öğrencilerimiz çevre duyarlılığı ve farkındalığı yaratma amacıyla çalışmalarını yürüttü. Atıkların değerlendirilmesi, tüketimin azaltılması, hayvan hakları ve korunması gibi konu başlıklarında çalışan öğrencilerimiz, tüm çevrelerinde çevreciliği tanıttı ve daha temiz bir Dünya, kaynakları tüketilmemiş bir gelecek için çalışmanın önemini kavradı.

Bu projelerimizle okulumuz Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated