ÖĞRENMEYİ KEŞFET

Geleceğin dünyasında üretken olmak ...

Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu bilerek yola çıktık. Her öğrencinin tam ve gerçek öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için buradayız.

Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu bilerek yola çıktık. Her öğrencinin tam ve gerçek öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için çeşitli yöntem tekniklerin yanı sıra çeşitli araç- gereç ve materyalleri beraber üretip beraber kullanacağız. Okulumuzun fiziki koşullarını, ulaşım yollarına yakınlığını, tam güvenlikli ortamının bize sağladığı kolaylıkları kullanarak gezi-gözlem-inceleme etkinlikleriyle yaparak yaşayarak öğreneceğiz ve bilginin kalıcılığını sağlayacağız.

  • Her öğrenci öğrenebilir” önkoşuluyla, sağlam pedagojik temeller üzerine kurulmuştur.
  • Okulumuzda öğrenme ve öğretme süreçleri; öğrencilerin kişilik özelliklerine göre yapılır.
  • Öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik davranışları, öğretim yılı başında saptanır ve ortadan kaldırılmak için tedbirler alınır.
  • Aktif ve bağımsız öğrenme teşvik edilir.
  • Öğrencilerin uygulama becerisini kazanmaları sağlanır.
  • Öğrenme okulla ve derslerle sınırlı kalmaz. Öğrenci, sosyal sorumluluk projeleri ile yaşama hazırlanır. Bu aşamada sorunu fark etme, tanımlama ve çözme kapasitesi gelişir. Sorunu çözmek için destek arama, bulma, kaynakları bir araya getirme, harekete geçme ve başarma işlemleri öğrencide liderlik kapasitesinin gelişmesine ve ortaya çıkmasına katkı sağlar.
  • Okulumuzda sonuç değerlendirmesi değil süreç değerlendirmesi yapılır. Süreç değerlendirmede her öğrenmeden sonra öğrenciler değerlendirilir. Öğrenme durumları kontrol edilir, iyi öğrenemedikleri konular tespit edilir ve TAM ÖĞRENME sağlanıncaya kadar öğrenme-öğretme süreci devam eder. Hata ve eksikler süreçte düzeltildiği için, öğrenci mezun aşamasına geldiği zaman ÜST DÜZEY ÖĞRENME gerçekleşmiş olur.
Geleceğin Dünyası

Geleceğin Dünyası Üreten Olmak


Yukarı