ÖĞRENMEYİ KEŞFET

Geleceğin dünyasında üretken olmak ...

Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu bilerek yola çıktık. Her öğrencinin tam ve gerçek öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için buradayız.

İKO 'da Türkçe Dersi

İKO’ da Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/ izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkında olarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir.

İKO’ da uygulanan Türkçe Dersi Eğitim Programı ile okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisi becerileri hem ayrı ayrı hem de bir bütünlük içinde geliştirilmektedir. Bu program ile öğrencilerimize kazandırdığımız diğer temel beceriler şunlardır:

  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • İletişim kurma
  • Problem çözme
  • Araştırma
  • Karar verme
  • Okuma alışkanlığı edinme

Bu temel becerilerin geliştirilmesi amacıyla okulumuzda her gün okuma saati yapılmakta ayrıca okuma becerileri dersi yapılmaktadır. Ayrıca e-okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi önemsenmektedir. Türkçenin okunup anlaşılması, öğrencinin sözlü ve yazılı olarak kendisini ifade edebilmesine önem verilmektedir. Bu becerinin geliştirilmesi ile diğer derslerdeki başarı da arttırılmaktadır.

Türkçe

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Yukarı