ÖĞRENMEYİ KEŞFET

Geleceğin dünyasında üretken olmak ...

Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu bilerek yola çıktık. Her öğrencinin tam ve gerçek öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için buradayız.

İKO 'da Türkçe Dersi

İKO’ da Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/ izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkan ve zenginliklerinin farkında olarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir.

İKO’ da uygulanacak olan Türkçe Dersi Eğitim Programı ile okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisi becerileri hem ayrı ayrı hem de bir bütünlük içinde geliştirilecektir. Bu program ile öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz diğer temel beceriler şunlardır :

  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • İletişim kurma
  • Problem çözme
  • Araştırma
  • Karar verme
  • Okuma alışkanlığı edinme

Bu temel becerilerin geliştirilmesi amacıyla okulumzda okuma becerileri dersi okutulmaktadır. Ayrıca e-okur yazarlık becerisinin geliştirilmesi önemsenmektedir.

Türkçe

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Yukarı