ÖĞRENMEYİ KEŞFET

Geleceğin dünyasında üretken olmak ...

Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu bilerek yola çıktık. Her öğrencinin tam ve gerçek öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için buradayız.

İKO’ da Fen ve Teknoloji Dersleri

Fen bilimleri, insanın doğal çevresini ve canlıları keşfetmesine yönelik çalışmaların ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

İKO’ da Fen ve teknoloji dersinde öğrencilere :

  • Bilim okur-yazarlığı ve bilimsel farkındalık kazandırma
  • Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik somut ve akılcı çözüm yolları bulabilme
  • Bilgiye daha hızlı ve verimli ulaşabilme
  • Yeni bilgiler üretebilme
  • Çağdaş teknolojileri etkili ve verimli kullanabilme
  • Yeni sistem ve teknolojileri geliştirebilme yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  • İKO’ da Fen ve teknoloji dersleri laboratuvar ortamında öğrenilir.
  • Görerek, deneyerek kazanılan bilgilerin kalıcı olması sağlanır.
Türkçe

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Yukarı