Adrese Dayalı LİSE GİRİŞ SİSTEMİ

Adrese Dayalı LİSE GİRİŞ SİSTEMİ

Ortaöğretim Kurumlarına geçiş sınavına dair birkaç söz

Liselere giriş sınavında yapılan değişikliklerden sonra, yeni yol haritamızı çizmeliyiz. En çok merak edilen konuları soru-cevap şeklinde yazmak istedim. Böylece yeni yerleştirme sisteminin ne getirdiği sorusu yanıtlanmış olacak.
1-    Lise giriş sınavı neden önemli?
Ortaokulu bitiren öğrenci için en önemli sorun doğal olarak hangi liseye gideceği, öğrenimine nasıl bir ortamda devam edeceğidir. Devlet ve Vakıf üniversitelerinin artması, yurt dışındaki okulların daha ulaşılabilir olması, üniversiteye erişimi daha kolay hale getirdi. Üniversitelerin verdiği mezunların başarısı, boş kalan kontenjanlar başka bir yazı konusu olmakla beraber, en gözde üniversitelere girişin anahtarı iyi liselerin sıralarından geçiyor.  Bu nedenle lise giriş sistemi çok önemli.
2-    8.sınıf öğrencilerinin hepsi sınava girmek zorunda mı?
TEOG sisteminde; tüm 8.sınıf öğrencilerinin aynı sınavlara girmesi gerekiyordu.
Yeni sisteme göre; öğrenciler sınava girmemeyi tercih edebilir.
3-    Sınav nerede yapılacak?
TEOG sisteminde; öğrenciler okudukları okulda sınava giriyordu.
Yeni Sisteme göre; öğrenciler kendi okullarının dışında, sınav merkezlerinde sınava girecek.
4-    Sınav ne zaman yapılacak?
TEOG sisteminde; sınavlar kasım ve nisan aylarında yapılıyordu.
Yeni sistemde; sınav 2 Haziran 2018 günü yapılacak.
5-    Sınav sorularının kapsamı ne olacak?
Her iki sistemde de sorular 8. Sınıf müfredatından oluşturuluyor.
Sadece yeni sistemde ezbere dayanan sorular yerine, MEB’ in yayınladığı örnek sorulara bakarak sözel ve sayısal mantık sorularının sorulacağı öngörülebilir.
6-    Sınavda kaç soru sorulacak?
TEOG sisteminde; toplamda 240 soru soruluyordu. Kasımda ve Nisanda 120 şer  soru : 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen, 20 İnkılap Tarihi, 20 Yabancı Dil, 20 tane de Din Kültürü  soruluyordu. Sınavlar 4 günde tamamlanıyordu.
Yeni sistemde 50 sözel;20 Türkçe, 10 İnkılap tarihi, 10 Yabancı Dil, 10 Din Kültürü, 40 sayısal; 20 Matematik, 20 Fen ve Teknoloji olmak üzere toplamda 90 soru sorulacak. Sınavlar bir günde yapılan iki oturumda tamamlanacak.
7-    Soru başına düşen süre kaç dakikadır?
TEOG sisteminde;1 soru için 2 dakikalık süre varken yeni sistemde soru başına 1,5  dakikalık zaman var.

8-    Yanlışlar doğruları götürüyor mu?
TEOG sisteminde; yanlışlar doğruları götürmüyordu. Bu nedenle öğrencilerimize sınav esnasında hiçbir soruyu boş bırakmamalarını söylüyorduk.
Yeni sistemde 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Şimdi öğrencilerimizin emin olmadığı soruları işaretlememelerini istiyoruz.
9-    Derslerin ağırlık katsayıları nasıl?
TEOG sisteminde;     Türkçe, Matematik ve Fen dersleri 4 katsayılı
                 İnkılap Tarihi, Din kültürü ve Yabancı dil 2 katsayılı idi.
Yeni sistemde;           Türkçe, Matematik ve Fen dersleri 4 katsayılı
                 İnkılap Tarihi, Din kültürü ve Yabancı dil 1 katsayılı olmuştur.
10-    Okul başarısı yerleştirme puanına etki ediyor mu?
TEOG sisteminde; okul başarısı %30 oranında yerleştirme puanına etki ediyordu.
Yeni sistemde okul puanı yerleştirme puanını etkilemeyecek
11-    Yerleştirme nasıl yapılacak ?
TEOG sisteminde; Ortaöğretim kurumlarının hepsi, bu sınavlara ve ortaokul bitirme notuna bağlı olarak hesaplanan bir puana göre öğrenci kabul ediyordu.
Yeni sistemde;  liselerin bir kısmı (nitelikli okullar: Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları), 2 Haziran 2018 tarihinde yapılacak sınavın sonucuna göre öğrenci alırken, diğer liseler adrese dayalı eğitim bölgelerine bağlı olarak öğrenci alacak. 22 Haziran 2018 günü sınav sonuçları açıklanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak.

12-    Adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak?
Sınavla girilen bu okulların (nitelikli okullar) dışında diğer okullar sınavsız olarak öğrenci alacak. Adrese göre bir liseye yerleştirme yapılacak. Oluşturulacak eğitim bölgelerinde tüm okul türlerinden 9’ ar okul bulunacak. Henüz yerleştirme kılavuzu açıklanmadığı için yerleştirme şeklini detaylandıramıyorum. Ancak bu okul türlerinden 5 tercih yapılabilecek.BU tercihlerin 5 tanesi de aynı okul türünden olabilecek. Öğrencinin okuduğu okul ve ikamet  adresine göre oluşturulacak listeye göre yerleştirme yapılacak.
13-    Eğitim bölgeleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim bölgeleri haziran ayında açıklanacak. Böylece adrese dayalı olarak yazılabilecek okul listesini oluşturacağız.
14-    Sınava girmeli miyiz?
Her halde tüm öğrenciler ‘’Nitelikli okul’’  olarak isimlendirilen okullarda okumak ister. Velilerimiz de çocuklarını bu okullara göndermeyi tercih edeceklerdir. Bu durumda 8. Sınıf müfredatından gelecek sorulardan oluşturulmuş bir sınava girmekten çekinmemek gerektiğini düşünüyorum. 
Tarihini kaçırmadan sınava başvuru yapalım. Meslek lisesine gidecek olsa bile öğrencinin özel olarak oluşturulmuş Anadolu Meslek Liselerindeki 1 yada 2 sınıfa dahil olmaları önemlidir. 
Ancak hiçbir sınav yolun sonu değildir. Zekasıyla parlayan, çalışma azmiyle dolu, kişilik sahibi, planlı öğrenciler için sınav sonucu önemini yitirir. Bu tür öğrenciler niteliklidir. Önemli olan da budur.






Yukarı