OKUMA BECERİSİNİN ÖNEMİNİN KAVRATILMASI

OKUMA BECERİSİNİN ÖNEMİNİN KAVRATILMASI

Okumak; içimizdeki ve dışımızdaki bilinmeyen alemi anlamak, kafasını ve kalbini etten robotlar tarafındangerçeklerin önüne dikilen barikatları aşmaktır. Okuma, insanoğlunun sonradan kazandığı bir beceridir. Okullarda uygulanan çeşitli yöntem ve tekniklerle bu beceri çocuklara kazandırılır. Okuma becerisine sahip olmak için okuma hızının yeterli bir seviyede olması ve bu hızda okurken metni anlayabilme becerisine sahip olması gerekir.

Okuduğunu anlamanın temelinde kelimelerin anlamlarını bilmek, daha sonra da cümleye anlam vermek yatmaktadır. Bir bütün olarak cümleye anlam vermenin anlamayı kolaylaştırabilir ama yeterince kelime hazinesine sahip olmanın hem hızlı okumayı sağlayabileceği gibi hem de anlamayı kolaylaştırabileceği de bilinen bir gerçektir. Ancak, cümleyi anlamlandırabilmek okuduğunu anlamanın son sahfası değildir. Çünkü günümüzde cümleyi anlamlandırdıktan sonra metni yorumlamak ve değerlendirmek de tam anlamanın bir parçasıdır. Okumanın vazgeçilmez bir parçası olarak okunan metnin anlaşılması gerekir. Okuduğunu anlamak, okuduğundan zevk almak belli bir birikime ulaşma sonucunda gerçekleşebilir.

Kitap okuma alışkanlığı çocuklara sadece bilgi kazandırmayacak, bunun yanı sıra çocukların derslerdeki başarılarını olumlu yönde ekileyecek, bu sayede çocukların düşünme yetenekleri gelişecek yeni fikirler üretirken onlara yeni ufuklar açacak. Ayrıca, öğrencilerin kelime haznelerinin gelişmesine katkıda bulunacak, iletişim kurmalarına yardım edecek ve nihayet, iyi bir tarih ve kültür bilinciyle okumayı seven araştırmacı, evrensel değerlerle yoğrulmuş nesiller yetişmesine katkı sağlayacaktır.


Yukarı